26-10-2011 - Het is soms lastig de hoogte van je honorarium te bepalen. Hoe doe ik dat?

Beginnende zelfstandig ontwerpers vinden het meestal lastig om de hoogte van hun honorarium te bepalen. Je wilt niet te veel vragen en ook niet te weinig. Over je honorarium krijg je bijna altijd vragen; wees dus voorbereid. De meest gebruikte formule voor het berekenen van je honorarium is het aantal bestede uren maal je uurtarief. Er bestaan geen standaard honorariumbedragen en er zijn geen standaard uurtarieven. De hoogte van je uurtarief is afhankelijk van je marktwaarde als ontwerper. Die marktwaarde wordt o.a. bepaald door je werkervaring en werkniveau, je reputatie, bepaalde specialismes etc. Daarnaast oefent de actuele economische situatie (markt) invloed uit op de hoogte van alle uurtarieven. 

FAQ, Zakelijk, Honorarium, Uurtarief