26-10-2011 - Hoe voorkom ik misverstanden over kleurenproeven?

Spreek met de opdrachtgever af dat hij de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp zal controleren en met gedateerde ondertekening zal goedkeuren, alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan. In de BNO-leveringsvoorwaarden is dit expliciet opgenomen. Omdat kleuren op prints en op drukwerk zeer van elkaar kunnen afwijken is het belangrijk dat de opdrachtgever weet waar hij zijn goedkeuring aan verleent. Voor de ontwerper is het verstandig op de print de volgende tekst te plaatsen: 'De afgebeelde kleuren gelden als indicatie en kunnen afwijken van de kleuren in het (eind)resultaat. Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.'

Voor de communicatie tussen ontwerper en drukker enerzijds en tussen ontwerper en opdrachtgever anderzijds heeft de BNO in samenwerking met KVGO de Richtlijn Aanleveren opgesteld. Deze richtlijn kan worden gedownload op bno.nl/downloads. 

FAQ, Zakelijk, Kleurproeven