26-10-2011 - Moet meerwerk bij een opdracht altijd worden betaald?

Een ontwerper moet voor de uitvoering van een opdracht soms meer werk verrichten dan vooraf was voorzien, De opdrachtgever kan tussentijds andere wensen hebben gekregen of materiaal te laat hebben aangeleverd. Ook kan de opdrachtgever meer presentaties verlangen dan was afgesproken. Voor dergelijk meerwerk zal in beginsel moeten worden betaald. Aan de andere kant komt het ook voor dat een ontwerper veel meer tijd in een opdracht steekt dan waarvoor hij heeft geoffreerd, omdat hij het vooraf verkeerd heeft ingeschat. De basisregel is dat degene die verantwoordelijk is voor het meerwerk daarvan de kosten moet dragen. Stel je opdrachtgever altijd van tevoren op de hoogte van naderend meerwerk. Ook daarvoor geldt dat er in beginsel goedkeuring voor moet worden verkregen 

FAQ, Zakelijk, Juridisch, Briefing, Meerwerk