Wijziging in je werk

Kan een ontwerper zich verzetten tegen een wijziging in zijn werk?