Deponeren logo als merk

Mijn opdrachtgever heeft me gevraagd zijn logo als merk te deponeren. Hoe werkt dit?

Patent en octrooi

Wat is het verschil tussen een patent en een octrooi en wanneer vraag je dit aan?

Werk in portfolio

Mag door mij gemaakt werk worden opgenomen in een portfolio?

Licentie / auteursrechten

Wat is het verschil tussen een licentie en een overdracht van auteursrechten?

Wat is een licentie?

Wat is een licentie en wanneer wordt deze verstrekt?

Afkopen rechten

Een klant wil de rechten op mijn ontwerp afkopen. Wat betekent dat?

Geldigheid auteursrecht

Hoe lang blijft het auteursrecht geldig tot het in het publieke domein valt?

Recht naamsvermelding

Heb ik als ontwerper in alle gevallen recht op naamsvermelding?

Wijziging in je werk

Kan een ontwerper zich verzetten tegen een wijziging in zijn werk?

Overdragen auteursrecht

Kan het auteursrecht worden overgedragen aan een ander?

Omzeilen auteursrecht

Kan het auteursrecht worden omzeild door een ontwerp op zeven plaatsen te wijzigen?

Inbreuk op auteursrecht

Is er sprake van inbreuk op het auteursrecht als een ontwerp is nagemaakt?

Auteursrecht non-profit

Geldt het auteursrecht als het werk wordt gebruikt voor een non-profitorganisatie?

Auteursrecht op internet

Geldt het auteursrecht ook op het internet, ook als de maker niet is te achterhalen?

Wie heeft auteursrecht?

Ligt het auteursrecht altijd automatisch bij de maker? Wat zijn de uitzonderingen?