Wat is auteursrecht?

Wat is auteursrecht en wanneer ontstaat auteursrecht?

Registratie auteursrecht

Moet een ontwerp worden geregistreerd om auteursrecht te krijgen?

Salarisrichtlijn

Is er een salarisrichtlijn voor ontwerpers? Zo ja, is deze bindend?

Auteursrecht ideeën

Geldt het auteursrecht ook voor enkel ideeën of gedachtes?

Wie heeft auteursrecht?

Ligt het auteursrecht altijd automatisch bij de maker? Wat zijn de uitzonderingen?

Auteursrecht op internet

Geldt het auteursrecht ook op het internet, ook als de maker niet is te achterhalen?

Auteursrecht non-profit

Geldt het auteursrecht als het werk wordt gebruikt voor een non-profitorganisatie?

Inbreuk op auteursrecht

Is er sprake van inbreuk op het auteursrecht als een ontwerp is nagemaakt?

Omzeilen auteursrecht

Kan het auteursrecht worden omzeild door een ontwerp op zeven plaatsen te wijzigen?

Overdragen auteursrecht

Kan het auteursrecht worden overgedragen aan een ander?

Wijziging in je werk

Kan een ontwerper zich verzetten tegen een wijziging in zijn werk?

Recht naamsvermelding

Heb ik als ontwerper in alle gevallen recht op naamsvermelding?

Geldigheid auteursrecht

Hoe lang blijft het auteursrecht geldig tot het in het publieke domein valt?

Afkopen rechten

Een klant wil de rechten op mijn ontwerp afkopen. Wat betekent dat?

Wat is een licentie?

Wat is een licentie en wanneer wordt deze verstrekt?