Aanvragen BTW-nummer

Moet ik als beginnend ontwerper een BTW-nummer aanvragen?

Afbeelden bankbiljetten

Mogen afbeeldingen van bankbiljetten vrij gebruikt worden?

Afkopen rechten

Een klant wil de rechten op mijn ontwerp afkopen. Wat betekent dat?

Algemene voorwaarden

Ben ik verplicht om gebruik te maken van algemene voorwaarden?

Auteursrecht ideeën

Geldt het auteursrecht ook voor enkel ideeën of gedachtes?

Auteursrecht in openbaar

Geldt het auteursrecht ook in de openbare ruimte? Mag je deze werken fotograferen?

Auteursrecht non-profit

Geldt het auteursrecht als het werk wordt gebruikt voor een non-profitorganisatie?

Auteursrecht op internet

Geldt het auteursrecht ook op het internet, ook als de maker niet is te achterhalen?

Berekenen honorarium

Het is soms lastig de hoogte van je honorarium te bepalen. Hoe doe ik dat?

Betaling in royalty's

Kan ik voor een opdracht betaald worden door middel van royalty's?

BNO Advies

De BNO geeft zakelijk en juridisch advies. Hoe kan de BNO helpen bij problemen?

CAO voor ontwerpers

Is er een CAO voor ontwerpers of zijn er andere afspraken gemaakt?

Citeren beeld

Kun je ook beelden citeren? En welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

Collectieve rechten

Wat zijn collectieve rechten en welke zijn voor visuele makers van belang?

Concurrentiebeding

Is een concurrentiebeding in een arbeidscontract geldig? En wat is een relatiebeding?