Verborgen inkomsten

Collectieve rechten zijn voor veel ontwerpers een verborgen inkomstenbron. Wat zijn collectieve rechten en wie kan er aanspraak op maken?