17-12-2016 - De Best Client Award ging dit jaar naar Brabantia. De verhalen van Transavia en MultiTankcard, de genomineerden, zijn zeker ook de moeite waard.

MultiTankcard (MTc) biedt tegenwoordig een breed pakket aan mobiliteitsdiensten, zoals tanken, elektrisch laden, parkeren, ov-reizen en ov-fietsverhuur. Het bedrijf verzorgt de betalingen tussen medewerkers en werkgevers. Na jaren markleider te zijn geweest met de tankpas, werd MTc in 2014 geconfronteerd met nieuwkomers in de markt. Hierdoor werd het noodzakelijk om het merk te herpositioneren en de marktpositie te versterken. Op eigen initiatief benaderde Funcke creative partners de directie met een plan voor een nieuwe koers. De afgelopen jaren hebben opdrachtgever en opdrachtnemer intensief samengewerkt om MTc te re-branden, diensten uit te breiden en de marktpositie te verstevigen. Design is daarbij altijd het middel geweest om strategische keuzes en visievorming te ondersteunen.

 

'OMDAT WE OP ELKAAR KUNNEN
VERTROUWEN, HOEVEN WE GEEN
STRAKKE KADERS TE FORMULEREN'

 

Volgens de jury van de Best Client Award is deze casus een schoolvoorbeeld van hoe design prikkelt tot het nadenken over het complete businessmodel. Design is de katalysator geweest om het dienstenpakket fundamenteel uit te breiden. Daarnaast is het een duidelijk voorbeeld van hoe je als designbureau een goede relatie met je opdrachtgever kan bouwen: briefings kwamen tot stand via actieve sessies en brainstorms, die resulteerden in een overzicht van mogelijkheden en invalshoeken, en die de creativiteit van de ontwerpers niet inperkten. Het resultaat: een heldere propositie waarbij het ontwerp dienend is, zoals hoort bij het product. Dude stelde Funcke creative partners en MultiTankcard een paar vragen.

Jullie hebben MultiTankcard zelf hebben benaderd. Wat was daarvoor de aanleiding?
Richard van Tiggelen, creatief directeur Funcke creative partners: 'MultiTankcard klopte begin 2014 met een kleine opdracht aan bij Funcke. Op dat moment leverde de onderneming precies wat de naam impliceert: een kaart om brandstof mee af te rekenen. MultiTankcard verwierf als "uitvinder" van deze dienstverlening het marktleiderschap en had jarenlang geen concurrentie van betekenis. Echter, begin 2014 was het zakelijke landschap rondom MultiTankcard veranderd. Afnemers ontwikkelden een breder mobiliteitsbegrip en enkele agressieve aanbieders deden hun intrede in de markt. Dit zorgde voor de ontwikkeling van meer diensten en nieuwe technieken in de markt voor mobiliteitsoplossingen.
Op eigen initiatief gaf Funcke een presentatie aan de directie met inzicht in het huidige speelveld en enkele toekomstscenario's. Ook presenteerde Funcke een strategisch marketingcommunicatieplan inclusief een re-branding. Strategisch inzetten van design was een belangrijk punt bij de gewenste versterking van de marktpositie. De directie was overtuigd en Funcke mocht de gehele opdracht uitvoeren.'

Welke designuitdaging lag er en hoe hebben jullie die aangepakt?
'Na jaren markleider te zijn geweest met de tankpas, werd MTc in 2014 geconfronteerd met nieuwkomers in de markt. Hierdoor werd het voor MTc noodzakelijk om het merk te herpositioneren en haar marktpositie te versterken. MTc stelde dat met de re-branding twee nieuwe klantsegmenten moesten worden aangeboord. Tevens moesten er nieuwe diensten en tools worden ontwikkeld. Verder was het belangrijk om de huidige klanten van MTc te bevestigen in hun goede keuze.
Funcke ontwikkelde een pay-off waarmee het marktleiderschap wordt bevestigd: MultiTankcard, Marktleider in Mobiliteit. Na de re-branding is het brede dienstenpakket nadrukkelijker onder de aandacht gebracht van de verschillende doelgroepen. Design is altijd het middel geweest om strategische keuzes en visievorming te ondersteunen, dan wel het gewenste effect te bewerkstelligen.'
MultiTankcard vult aan: 'Design is niet alleen belangrijk om ons merk te onderscheiden van alle andere tankpasaanbieders in de markt, het stimuleert ons ook om op een bepaalde manier te denken en te handelen. We willen natuurlijk koploper blijven op het gebied van totale mobiliteit. Design speelt hierin een grote rol.'

Wat maakte deze samenwerking succesvol?
MultiTankcard: 'In de afgelopen twee jaar hebben we nooit een schriftelijke briefing gegeven. De uitkomsten van brainstormsessies zijn door Funcke gerapporteerd met hierin een omschrijving van de opdracht, een definitie van het resultaat en het effect. Omdat we op elkaar kunnen vertrouwen, hoeven we geen strakke kaders te formuleren. Hier komen effectieve creatieve ideeën uit voort. Dit werkt goed voor beide partijen.'

Hoe heeft dit doorgewerkt in het eindresultaat?
MultiTankcard: 'We hebben samen met Funcke gebouwd aan een nieuwe toekomstrichting: Van tankpas naar marktleider in totale mobiliteit. Het is ons gelukt om ons marktleiderschap te versterken, we zijn nu koploper op het gebied van totale mobiliteit in Nederland.' 

WWW.FUNCKE.NL

Dude