23-11-2015 - Maaike Fecken won de tweede prijs bij de BNO Packaging Talent Award 2015. De ontwerper vertelt waarom ze meedeed en wat ze heeft met packaging.

Interview met Maaike Fecken. Winnaar van de tweede prijs van de BNO Packaging Talent Award 2015.

Maaike Fecken deed Product Design aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten en studeerde in 2013 af. In Oktober 2015 ontving ze de tweede prijs in de BNO Packaging Talent Award-competitie met haar packaging design voor Koopeenkoe.nl. Hieronder een interview.

Waarom koos je voor Product Design?

MF: Ik heb altijd een studie willen doen aan een kunstacademie. Voor Product Design koos ik omdat het een hands-on vak is, waarbij je werkt vanuit zowel concept als in de praktijk. Op de opleiding is veel aandacht voor de ontwikkeling van eigen identiteit en visie. Je wordt door ontwerpopdrachten gestimuleerd en uitgedaagd jezelf en je eigen creativiteit op een professionele manier te ontwikkelen.

Was er ook aandacht voor packaging design?

Packaging Design speelde tot het eindexamenjaar nauwelijks een rol. In het laatste jaar werden we voor het eerst uitgedaagd na te denken over branding en het in de markt zetten van je afstudeercollectie. Hoewel ik graag tijdens mijn opleiding al nagedacht had over packaging en branding, vind ik het ook begrijpelijk dat ArtEZ hier niet de focus heeft gelegd. Vier jaar is kort om een vak te leren, de focus van de opleiding Product Design lag dan ook bij het ontwerp van een product.

 

'HOEWEL IK GRAAG TIJDENS MIJN
OPLEIDING AL NAGEDACHT HAD OVER
PACKAGING EN BRANDING, VIND IK
HET BEGRIJPELIJK DAT ARTEZ
HIER NIET DE FOCUS HEEFT GELEGD.'

 

Wat ben je na je opleiding gaan doen?

In 2013 studeerde ik af met een collectie food-gerelateerde producten, getiteld Buitengewoon. In de periode na mijn studie heb ik veel verschillende dingen gedaan en uitgeprobeerd. Zo zette ik samen met een vriend een mobiel foodconcept neer genaamd Beschaafd. Niet alleen verkochten we handgemaakt schaafijs op locatie, ook bedachten we voor dit project een passende huisstijl, verrassende smaakcombinaties en een functioneel ijsmeubel.

Waarom deed je mee aan de BNO Packaging talent Award?

Door verschillende projecten en plannen na mijn afstuderen werd het voor mij meer en meer duidelijk dat ik graag commerciëler zou willen werken. Het food-vak trekt mij enorm, met packaging, branding, foodstyling en fotografie in het bijzonder. Tijdens mijn verdieping hierin kwam ik de BNO Packaging Talent Award tegen en besloot ik het gokje te wagen.

 

'DOOR VERSCHILLENDE PROJECTEN
EN PLANNEN NA MIJN AFSTUDEREN WERD
HET VOOR MIJ MEER EN MEER DUIDELIJK
DAT IK GRAAG COMMERCIËLER
ZOU WILLEN WERKEN.'

 

Welke designkeuzes heb je gemaakt voor je inzending?

Al met al zit er best wat tijd in mijn ontwerp voor Koopeenkoe.nl. Ik vond het leuk en belangrijk om mijn kwaliteiten als Product Designer in te zetten en besloot al vrij snel mijn product fysiek uit te voeren. Gaandeweg tijdens het proces van schetsen en bedenken ontstond mijn verpakkingsontwerp zoals ik het heb ingestuurd. Belangrijke uitgangspunten waarop ik mijn ontwerpkeuzes heb gebaseerd waren helderheid, vertrouwen en persoonlijke informatie.

De jury zegt over je ontwerp: 'De tweede prijs is voor Maaike Fecken die zichtbaar veel aandacht aan het ontwerp heeft besteed. Ze creëert een sfeervol beeld met brandijzerachtige effecten. Rood als kleurcombinatie in relatie tot vlees is gevaarlijk, maar de wijze waarop de rode zegels in het ontwerp zijn toegepast zorgt voor frisse accenten. Details in het ontwerp zijn persoonlijk (oornummer, handtekening slager etc) en de etikettering is helder.' Hoe vind je dit commentaar?

Ik ben blij met mijn ontwerp en het commentaar van de jury, en ik zie mijn inzending als het begin van nog veel meer. Op dit moment ben ik in overleg met Koopeenkoe.nl over hoe we bepaalde onderdelen kunnen verbeteren en ik ben ervan overtuigd dat hier nog een veel mooier ontwerp uit voortvloeit.

Raad je anderen aan mee te doen?

Ik zou anderen zeker aanraden mee te doen aan de BNO Packaging Talent Award. De prijs brengt mij behalve de grote eer, meer kennis en ervaring over het commerciële food-vak. Het winnen van de tweede prijs bevestigd mij in mijn gevoel dat de kant die ik op ga de juiste is. Ik heb veel leuke reacties gehad en ik hoop heel erg dat mijn deelname aan deze wedstrijd een opening biedt in vakgebied packaging design!

 

'IK HOOP HEEL ERG DAT MIJN DEELNAME
AAN DEZE WEDSTRIJD EEN OPENING
BIEDT IN HET VAKGEBIED PACKAGING DESIGN!'