Gebruik ontwerpen door oud-werknemer

Overeenkomst gebruik ontwerpen door oud-werknemer. Alleen voor leden.

Stageovereenkomst (NL/EN)

Voorbeeld van een stageovereenkomst. Alleen voor leden.

Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd (NL/EN)

Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd (herzien in september 2015). Alleen voor leden.