Via BNO, Beleidsplan 2014-2016

Het beleidsplan van de BNO 2014-2016.

Pitchcode BNO (NL/EN)

BNO Pitchcode, in samenwerking met DMN.

Fonts en (illegale) software

Publicatie met vragen en antwoorden omtrent het gebruik van fonts en (illegale) software.

BNO Richtlijn aanleveren ontwerpers en opdrachtgevers 2009

Met deze ‘checklist’ kunnen partijen bij aanvang van de opdracht in overleg vaststellen of aan alle voorwaarden is voldaan.

BNO Richtlijn aanleveren ontwerpers en drukkers 2009

Deze richtlijn wil de communicatie tussen ontwerper en drukker stroomlijnen teneinde een optimaal drukwerkresultaat tegen een transparante en voorspelbare prijs te realiseren.

Prijsvragen voor ontwerpers in opleiding

Het uitschrijven van een prijsvraag kan om verschillende redenen zinvol zijn maar er zijn echter ook situaties aan te wijzen waarin het uitschrijven van een prijsvraag naar de mening van de BNO niet wenselijk is.

Gedragscode BNO (NL/EN)

Omschrijving van de gedragscode van de BNO die van toepassing en bindend is voor de leden van de BNO. 

Stille maatschap

Dit voorbeeld is opgesteld voor een samenwerking tussen twee ontwerpers die ruimte en andere kosten willen delen, maar verder zelfstandig zijn. Alleen voor leden.

Openbare maatschap

Dit voorbeeld is opgesteld voor een samenwerking tussen twee of meer ontwerpers die voor gezamenlijke rekening en risico een ontwerpbureau willen voeren. Alleen voor leden.

VOF (vennootschap onder firma)

Dit voorbeeld is opgesteld voor een samenwerking tussen twee of meer personen, waaronder ook niet-ontwerpers, die voor gezamenlijke rekening en risico een ontwerpbureau willen voeren. Alleen voor leden.

Ondernemingsplan

Dit voorbeeld is geschikt voor eigen gebruik, en voor als je bijvoorbeeld een kleine lening wilt gaan afsluiten. Alleen voor leden.

BNO-ledenmerk

Hét signaal voor opdrachtgevers dat ze te maken hebben met een ontwerper die voldoet aan de toelatingseisen van de BNO. Alleen voor leden.