Toestemming geportretteerde (NL/EN)

Voorbeeld toestemming portretrecht. Alleen voor leden.

Consignatieformulier en rekenmodel (NL/EN)

Voorbeeld van een consignatieformulier en rekenmodel. Alleen voor leden.

Bruikleenovereenkomst (NL/EN)

Voorbeeld van een bruikleenovereenkomst. Alleen voor leden.

Geheimhoudings- overeenkomst (eenzijdig/wederzijds) (NL/EN)

Geheimhoudingsovereenkomst (eenzijdig/wederzijds). Alleen voor leden.

Gebruik ontwerpen door oud-werknemer

Overeenkomst gebruik ontwerpen door oud-werknemer. Alleen voor leden.

Stageovereenkomst (NL/EN)

Voorbeeld van een stageovereenkomst. Alleen voor leden.