30-06-2015 - De overheid verstrekt advies en subsidies om met name het MKB aan te zetten tot internationaal ondernemen.

De overheid zorgt voor advies en subsidies voor internationale activiteiten, om met name MKB-bedrijven aan te zetten tot internationaal ondernemen. Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van een aantal informatiebronnen van de overheid.

Netwerk internationaal ondernemen

De portal Internationaal Ondernemen geeft een goed overzicht van beurzen, missies, marktonderzoeken, etc. De site is een initiatief van het Netwerk Internationaal Ondernemen (NIO) en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Informatie over het instrumentarium dat de overheid inzet om internationaal ondernemen te ondersteunen is te vinden op de website van Rijksdienst voor ondernemend NL. Zoals de regelingen PIB: Partners for International Business en SIB: Starters International Business. BNO voert de SIB-regeling uit. Neem contact op met Rita van Hattum (rita@bno.nl of 020 6244748) als je geïnteresseerd bent.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel beschikt over veel handige (douane)documenten en kan helpen bij import- en exportplannen. Neem voor meer informatie contact op met een van de regionale Kamers van Koophandel.

Nederlandse overheidsposten

Ook de Nederlandse posten in het buitenland, zoals ambassades, consulaten en de zogenaamde Netherlands Business Support Offices (NBSO) kunnen voor ondersteuning zorgen. Op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vind je informatie over de Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland en buitenlandse ambassades en consulaten in Nederland.

Exportorganisaties

Er zijn een aantal organisaties die adviseren over international ondernemen en in sommige gevallen als agent optreden: NEC, Fenedex , NCH, e.a.

Internationaal, Export, Ondernemerschap, AgentschapNL