04-04-2017 - Een overzicht van de nieuw aangesloten ontwerpers, ontwerpbureaus, -afdelingen en -studenten. 

De Raad van Toezicht maakt bekend dat onderstaande personen en instellingen of bedrijven zich hebben aangemeld voor een lidmaatschap van de BNO. Bezwaren tegen het lidmaatschap op grond van de gedragscode van de BNO moeten binnen 14 dagen na verschijning van dit bericht schriftelijk worden gemeld aan de Raad van Toezicht van de BNO, p/a Danzigerkade 8a, 1013 AP Amsterdam. 

Ontwerper

Yi Fei Chen, Eindhoven (Cultural Hacker, Strategy Creativer, Alternative Explorer)
Caspar Conijn, Amsterdam (Tentoonstellingsontwerper)
Laura Rijkhold Meesters, Amsterdam (Interieurarchitect, ruimtelijk vormgever)
Lara Tolman, Amsterdam (Ondersteunend Design)
Ellen Vreeken, Haarlem (Grafisch Ontwerper)

Geassocieerd individueel

Luuk Kelderman, Zwolle