19-04-2017 - Een overzicht van de nieuw aangesloten ontwerpers, ontwerpbureaus, -afdelingen en -studenten. 

De Raad van Toezicht maakt bekend dat onderstaande personen en instellingen of bedrijven zich hebben aangemeld voor een lidmaatschap van de BNO. Bezwaren tegen het lidmaatschap op grond van de gedragscode van de BNO moeten binnen 14 dagen na verschijning van dit bericht schriftelijk worden gemeld aan de Raad van Toezicht van de BNO, p/a Danzigerkade 8a, 1013 AP Amsterdam.

Ontwerper

Reynhard Faber, Nijmegen (Grafisch Ontwerp, Marketing & Packaging Design)
Hanneke de Groot, Hilversum (Senior Packaging Designer)
Arjen van den Hof, Zwolle (Industrial Designer)
Ilona Laurijsse, Amsterdam (Interieur- en tentoonstellingssarchitect/concept ontwikkelaar/art director)
Volken de Vlas, Glimmen (Ontwerper)
Daphne de Vries, Amsterdam (Vormgever in de breedste zin)

Student

Sven ten Voorde, Amersfoort

Ontwerpbureau

Experimental Jetset, Amsterdam