16-02-2017 - Platform Makers wijst op belang makers en een goed functionerend auteurscontractenrecht in reactie op voorstellen Europese Commissie.

In november 2016 heeft de Europese Commissie een pakket aan voorstellen gepubliceerd voor de modernisering van het Europees auteursrecht in de digitale markt. Deze zijn gericht op het vergroten van grensoverschrijdende toegang tot auteursrechtelijk beschermde content, onder andere in TV- en radioprogramma's en audiovisuele werken. Daarnaast moet het digitaal gebruik van beschermd werk in het onderwijs, bij onderzoek en voor archieven ten behoeve van cultureel erfgoed makkelijker worden, en moet er een goed werkende markt voor auteursrechten worden bereikt, waar rechthebbenden op een eerlijke wijze kunnen onderhandelen met en licenties verlenen aan exploitanten.

In de daarop volgende internetconsultatie, die door de Ministeries van Veiligheid en Justitie, OC&W en Economische Zaken eind 2016 werd uitgeschreven, heeft Platform Makers, waar de BNO deel van uitmaakt, op de voorstellen gereageerd.

Daarbij is met nadruk gewezen op het belang dat makers hebben bij het ontvangen van billijke vergoedingen voor gebruik van hun werk, en een goed functionerend auteurscontractenrecht.

Meer info:
- Richtlijnvoorstellen en consultatie
- Reactie Platform Makers