22-03-2017 - BNO Advies ontwikkelt drie nieuwe contracten voor interactieve toepassingen, zoals apps en websites.

Bij het ontwerpen van interactieve toepassingen, zoals apps en websites, moet je vaak net nog wat andere zaken regelen dan bij een 2D-ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan broncodes, of aan programmatuur die je wel voor deze klant hebt ontwikkeld, maar misschien ook voor anderen wil (kunnen) inzetten. Er wordt daarom telkens onderscheid gemaakt in onderdelen die exclusief voor de opdrachtgever zijn, en onderdelen die niet exclusief zijn. Denk hierbij aan visueel ontwerp, programmatuur en broncode.

De BNO heeft hiervoor een drietal documenten ontwikkeld voor verschillende situaties:

1) Aanvullende voorwaarden bij opdrachten voor interactief mediaontwerp

2) Onbeperkte licentie interactief mediaontwerp

3) Akte overdracht interactief mediaontwerp
 

Aanvullende voorwaarden interactief mediaontwerp

Deze zijn bedoeld om standaard aan de Algemene Voorwaarden BNO (2013) toe te voegen bij het aangaan van een opdracht. Door deze aanvullende voorwaarden op te nemen in de offerte, wordt geregeld dat de opdrachtgever beperkte gebruiksrechten krijgt, te weten voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt. Voor zover mogelijk zijn die gebruiksrechten exclusief, dus alleen voor deze opdrachtgever, andere onderdelen zijn niet-exclusief en kunnen door de ontwerper ook voor derden worden ingezet. 

Onbeperkte licentie interactief mediaontwerp 

Deze is bedoeld voor de situatie dat de klant na afronding van de opdracht (alsnog) de onbeperkte gebruiksrechten wil krijgen, waarbij de auteursrechten bij de ontwerper blijven.

Ook hier geldt weer dat onderscheid gemaakt kan worden tussen exclusieve en niet exclusieve onderdelen. 

Overdracht interactief mediaontwerp

Niet zelden wordt afgesproken dat de opdrachtgever volledig eigenaar zal worden van de app of website. Een overdracht van auteursrecht kan alleen schriftelijk, waarvoor deze overdrachtsakte is ontwikkeld. 

Er worden verschillende opties geboden voor een overdracht van de verschillende onderdelen. Zo kunnen bijvoorbeeld alleen de rechten op het visueel ontwerp worden overgedragen en blijven de overige rechten op de programmatuur en broncode bij de ontwerper, waarvoor dan weer een onbeperkte (exclusieve of niet-exclusieve) licentie wordt verleend. Of worden alle rechten overgedragen, inclusief de broncode, waarbij de ontwerper dan ook geen verantwoordelijkheid meer draagt voor het gebruik en functioneren van het resultaat.  

Standaard versus maatwerk

Deze voorbeelden zijn ontwikkeld voor standaard-situaties, terwijl de praktijk vaak anders blijkt. Aanpassing van de voorbeelden is natuurlijk altijd mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld ook bij het aangaan van een opdracht al direct een overdracht van rechten afgesproken worden. Dan kan bijvoorbeeld in de offerte opgenomen worden, dat de rechten zullen worden overgedragen en deze overdracht vastgelegd zal worden in een aparte overeenkomst (zie 3). De nadruk in de documenten ligt op het ontwikkelen van een ontwerp. Bij meer omvangrijke en complexe interactieve opdrachten, waarbij veel programmeerwerk komt kijken, kan (voor dat deel) gekozen worden voor het hanteren van de voorwaarden van ICT Nederland.

Wil je een maatwerk-overeenkomst die speciaal op jouw situatie wordt afgestemd, dan kan je via de Stichting Rechtshulp Ontwerpers worden doorverwezen naar een gespecialiseerde advocaat. 

De documenten (in NL en ENG) zijn vrij beschikbaar voor leden van de BNO. Heb je vragen over gebruik en aanpassing van de voorbeelden, neem dan contact op met BNO Advies.