10-03-2017 - Stimuleringsfonds roept op voorstellen in te dienen voor projecten en concepten voor maatschappelijke opgaven.

Ontwerpers uit de creatieve industrie komen vaak tot verrassende en innovatieve concepten voor maatschappelijke vraagstukken. Helaas ontbreekt het hen regelmatig aan slagkracht om zo’n concept om te zetten tot verdere uitwerking en implementatie terwijl dat, zo blijkt uit recent onderzoek van TNO, leidt tot succesvolle innovaties. Het Stimuleringsfonds roept makers en ontwerpers op om voorstellen in te dienen voor projecten en interventiegedreven concepten waarin zij samenwerken met een partner aan een maatschappelijke opgave. Met deze oproep wil het fonds ontwerpers en makers in staat stellen met nieuwe perspectieven te komen voor vraagstukken in andere sectoren. Voorstellen moeten uiterlijk 31 mei worden ingediend. Kijk voor meer informatie op de site van het Stimuleringsfonds.