17-02-2017 - Mkb-ondernemers uit de maakindustrie komen in aanmerking voor service design-vouchers als zij tegen een kennisvraag aanlopen.

Een service design-voucher is een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau.

Een mkb-ondernemer formuleert een kennisvraag over een nieuw dienstengebaseerd businessmodel waarbij de kennisinstelling of het adviesbureau gebruikmaakt van service design-kennis of service design-methoden om op praktische wijze nieuwe businessmodellen te verkennen.

Met de service design-voucher kan de ondernemer 75% van de rekening van de kennisinstelling (of het adviesbureau) voldoen. Hij moet daarvoor binnen één maand na ontvangst van de voucher een ondertekende opdracht of offerte van de kennisinstelling (of het adviesbureau) overleggen.

De kennisinstelling (of het adviesbureau) verzilvert de ontvangen voucher (binnen vijf maanden nadat deze aan de mkb-ondernemer is verstrekt) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De maximale waarde van een voucher is € 3.000. 

Openstellen regeling
De regeling staat twee weken open voor het indienen van aanvragen: van 1 maart tot en met 15 maart 2017. Het subsidieplafond bedraagt € 240.000 en door loting zal worden bepaald welke mkb-ondernemers vouchers ontvangen, uitgaande van de maximum waarde per voucher. 

Voor meer informatie klik hier.