01-01-2016 - Kan ik lid worden, en hoeveel bedraagt de jaarlijkse contributie?

Voorwaarden

Ontwerpers met een diploma van één van de in ons Huishoudelijk Reglement opgenomen opleidingen kunnen automatisch lid worden. Voor ontwerpbureaus geldt dat tenminste de helft van de ontwerpers van het bureau over een dergelijk diploma moeten beschikken. Ontwerpers en bureaus die niet aan de opleidingseis kunnen voldoen, kunnen een portfolio ter beoordeling voorleggen aan de Raad van Toezicht van de BNO.

Contributies

De verschillende lidmaatschapsvormen kennen ook verschillende contributiebedragen. In een aantal gevallen wordt bij het gewone lidmaatschap rekening gehouden met de financiële draagkracht van het lid. Dat geldt ook voor studenten en starters, die in de eerste jaren na afstuderen kunnen profiteren van extra lage contributies. De bureau- en bedrijfsleden betalen naar grootte van het bedrijf of de afdeling. Bekijk de actuele tarieven.