Het bestuur

De vereniging kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.