De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft twee taken: de toelating van nieuwe leden en klachten.

De Raad van Beroep

Dit orgaan oordeelt in hoger beroep over ledenaanvragen en gedragscodezaken.