De Raad van Beroep

Dit orgaan oordeelt in hoger beroep over ledenaanvragen en gedragscodezaken.