Wie zijn we?

Over het DNA van de grootste brancheorganisatie van ontwerpers in Nederland.

Het bestuur

De vereniging kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft twee taken: de toelating van nieuwe leden en klachten.

De Raad van Beroep

Dit orgaan oordeelt in hoger beroep over ledenaanvragen en gedragscodezaken.