09-09-2015 - NEXTpack is het packaging design platform binnen de BNO. 

Het platform is je packaging designbron. Inspirerend met overtuigende en verrassende informatie over de betekenis van verpakkingsontwerp in het leven van alledag.

NEXTpack:

- biedt inzicht in het vak packaging design;
- geeft het antwoord van de discipline op relevante ontwikkelingen en maatschappelijke discussies;
- en prikkelt je verbeelding.

Nextpack: the next step in packaging design.

Leden

NEXTpack verenigt de belangrijkste Nederlandse packaging design bureaus: Anthem, Bowler & Kimchi, Brum DesignBataafsche Teeken Maatschappij, dBOD, Design Bridge, FLEX/design, Millford, PROUDdesign, Reggs, SOGOOD, VBAT en BooM Creatives.

Contact

Frank Nas, voorzitter NEXTpack: e: frank.nas@designbridge.com, t: 06 460 531 16 
Voor pers: Jean-Louis Goossens, e: jeanlouis@bno.nl, t: 020 624 47 49

Redactieraad

Connie Fluhme, e: connie.fluhme@vbat.com, t: 020 750 3000
Edwin Visser, e: edwin.visser@sogooddesign.nl, t: 023 53 46 500
Taco Schmidt, e: t.schmidt@reggs.com, t: 020 462 65 65
Jean-Louis Goossens, e: jeanlouis@bno.nl, t: 020 624 47 49

Website

Klik hier voor de website van BNO NEXTpack.