Educatieve illustraties

Een illustratie bij een educatieve tekst zorgt voor een beter tekstbegrip.
Educatieve illustraties maken de tekst toegankelijker, herkenbaar en makkelijk te onthouden. Ze zijn bedoeld om een onderwerp of thema duidelijker te maken en zijn geschikt voor print en digitaal.

In samenwerking met de opdrachtgever stel ik de soort illustraties af op de lesstof en het niveau van de doelgroep.

Voor Radboud Universiteit en Expertisecentrum Nederlands maakte ik verschillende educatieve illustraties.

educatie, illustratie, educatieve illustraties, lesstof, lessenserie, boek illustratie