Noorderbreedte is een breed tijdschrift over Noord-Nederland. Over landschap, natuur, cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, architectuur, wonen, werken en verpozen, stad en platteland, kunst en fotografie.

Opdracht
Het tijdschrift Noorderbreedte vraagt elke twee jaar een ontwerper of bureau om het ontwerp en vormgeving te verzorgen. Dit keer is BWH ontwerpers gevraagd. BWH voelt zich maatschappelijk betrokken en toont dat door geregeld energie te steken in projecten zonder winstoogmerk. Noorderbreedte besteedt al decennia bijzondere aandacht aan de vormgeving met gezichtsbepalende series covers die van jaar tot jaar sterk verschillen. BWH gaat de komende twee jaren deze traditie voortzetten en er haar eigen vorm aan geven.

Uitvoering
We hebben letterontwerper Gerben Dollen van Typemafia gevraagd of hij zijn letter, Actium, de komende twee jaren beschikbaar wilde stellen voor de Noorderbreedte. Deze letter vormt de basis van de nieuwe vormgeving van het tijdschrift. We hebben een eenvoudige en heldere structuur ontwikkeld waardoor de artikelen prettig lezen en de fotografie goed tot zijn recht komt.

Meer informatie: www.noorderbreedte.nl