Opdrachtgever Heijmans is innovatief en wil op de website graag uitleg geven over een nieuw soort asfalt dat zelfherstellend is. Mij werd gevraagd om eens na te denken over hoe we dat het best in beeld zouden kunnen brengen. We kwamen uit op: 1. uitleggen waardoor schade aan het huidige wegdek ontstaat en wat die schade inhoudt, 2. het verschil laten zien tussen het huidige asfalt en self-healing asfalt, 3. de manier waarop self-healing asfalt onderhouden kan worden. Het verhaal begint met een illustratie van een pleister op een asfaltweg, waarmee het zelfherstellend vermogen van de deklaag wordt gesymboliseerd. Leuke en interessante opdracht.

asfalt, onderhoud, uitleg, slijtage, inductie