01-12-2015 - Dutch Designers Magazine, uit op 19 december 2015

Het zevende nummer van Dude, Dutch Designers Magazine, waarin Adrian van Hooydonk, chief designer van BMW Group, terugblikt op vervlogen tijden waarin 'techniek iets moois was wat ons leven verrijkte en we nog geen vragen stelden over de negatieve effecten'.

Adrian van Hooydonk
Vormgeving en techniek zijn de uitdrukkingen van hun tijd, en zeker auto's weerspiegelen de samenleving en alles wat daar speelt aan angsten, dromen en verlangens. Adrian van Hooydonk (1964): 'Wat betekent modern nog en wat is er gebeurd met die toekomst waar we allemaal zonder voorbehoud in geloofden?' 


'IK KAN ME NATUURLIJK NIET
NEERLEGGEN BIJ HET IDEE
DAT WE HET MOOISTE
ACHTER DE RUG HEBBEN.'

Adrian van Hooydonk

 

In Dude vertelt Adrian van Hooydonk waar voor de auto-industrie en daarmee ook voor BMW de uitdagingen voor de toekomst liggen. Hoe ga je om met een steeds kritischer publiek? Welke rol neemt design in in het profiel van BMW? Van Hooydonk benadrukt het belang van concept cars en spreekt uitgebreid over de i3 en i8, waarmee het automerk inspeelt op ontwikkelingen op het gebied van nieuwe aandrijvingen en energie.

Continued
Design is als geen andere discipline in staat scenario's te maken voor de wereld van morgen. Futuristische luchtfietserij heeft echter plaatsgemaakt voor validatie. Als gevolg daarvan is de verantwoordelijkheid van ontwerpers groter geworden. In het hoofdartikel vier ontwerpers, Paul Gardien (Philips), Daan Roosegaarde, Marije Vogelzang en Mirjam van der Lubbe (Van Eijk en Van der Lubbe) over het ontwikkelen van toekomstvisies.

Verder in deze Dude onder andere ruim dertig jaar Mediamatic, het Zweedse architectuur- en designbureau Claesson Koivisto Rune, tips om succesvol zaken te doen in Duitsland, Karin Schwandt over het opheffen van haar ontwerpbureau en de impact van de auto als rijdende dataverzamelaar.

Dude is een uitgave van de BNO. Dude is gratis voor leden, maar ook te koop voor niet-leden.
Meer informatie ›