Vrije vormgeving

Visies op ontwikkelingen van de vrije vormgeving in Nederland. (2009)