01-01-2015 - BNO-leden kunnen gebruik maken van onze zakelijke en juridische documenten.

Leden van de BNO kunnen gebruik maken van diverse contracten, licenties, overeenkomsten, offertes, salarisrichtlijnen, beleidsplannen, voorbeeldbrieven, enzovoorts.

Klik hier voor het gehele overzicht of zoek hieronder het juiste document.

Algemene voorwaarden BNO

Algemene voorwaarden BNO 2013 (NL/EN/DU/FR)
Algemene voorwaarden voor architectuur opdrachten
Aanvullende voorwaarden industrieel ontwerp (NL/EN)
Aanvullende voorwaarden interactief mediaontwerp (NL/EN)
Aanvullende voorwaarden intellectuele eigendomsrechten (NL/EN)
Aanvullende voorwaarden interieurontwerp en -architectuur (consumenten) (NL/EN)
Verkoopvoorwaarden producten voor consumenten incl. webshop (NL/EN/DU/FR) 
Verkoopvoorwaarden producten voor zakelijke afnemers (NL/EN/DU/FR) 

Personeelszaken

Richtlijn arbeidsvoorwaarden 2017 (inclusief salaristabel en functiematrix)
Arbeidsovereenkomst (on)bepaalde tijd (NL/EN) (aug. 2017)
Stageovereenkomst (NL/EN)
Opdracht of -freelanceovereenkomsten (NL/EN) (sept. 2016: nieuw)
Gebruik ontwerpen door oud-werknemer

Contracten

Modelovereenkomst van opdracht geen gezag (versie belastingdienst, voor Niet-leden(sept. 2016: nieuw)
Modelovereenkomst van opdracht vrije vervanging (versie belastingdienst, voor Niet-leden) (sept. 2016: nieuw)
BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (geen gezag) met toelichting (NL/EN) (sept. 2016: nieuw)
BNO Modelovereenkomst ontwerpopdrachten (vrije vervanging) met toelichting (NL/EN) (sept. 2016: nieuw)
Opdrachtofferte/opdrachtbegroting (NL/EN) (sept. 2016: nieuw)
Offerte/opdrachtbevestiging interieurontwerpopdracht
Geheimhoudingsovereenkomst (eenzijdig/wederzijds) (NL/EN)
Licentieovereenkomsten (algemeen, onbeperkt, industrieel en interactief) (NL/EN/DU)
Royaltyovereenkomst met toelichting (NL/EN/DU) (feb 2017: nieuw)
Akte van overdracht | op aanvraag
Duurovereenkomst (NL/EN) (sept. 2016: nieuw)
Bewerkersovereenkomst (NL/EN) (juni 2017: nieuw)
Overeenkomst ontwerp en opmaak periodieken (NL/EN) (sept. 2016: nieuw)
Illustratoren / Animatoren overeenkomst (NL/EN) (sept. 2016: nieuw)
Bruikleenovereenkomst ( NL/EN)
Consignatieformulier en rekenmodel (NL/EN)
Toestemming geportretteerde (NL/EN)

Bedrijfsvoering

Betalingsherinneringen (NL/EN)
Ondernemingsplan
Matrix ondernemersvormen
Stille maatschap
Openbare maatschap
VOF (vennootschap onder firma)

BNO-ledenmerk

BNO-ledenmerk
BNO-ledenmerk interieurarchitecten | op aanvraag

Het BNO-ledenmerk mag alleen worden gebruikt door leden van de BNO. Het is niet toegestaan andere elementen van de BNO-huisstijl zoals logo of lettertype te gebruiken. Lees voor het gebruik de gebruikshandleiding. Bij gebruik van het BNO-ledenmerk ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

Overige documenten en publicaties

Gedragscode BNO (NL/EN)
Huishoudelijk reglement BNO
Statuten BNO
BNO Branchemonitor
Toelichting mededingingsrecht

Competitieleidraad BNO/DMN (NL/EN)
Prijsvragen voor ontwerpers in opleiding

Documenten omtrent de Inkoopvoorwaarden Rijksoverheid (ARVODI): vergelijking ARVODI 2016- AV BNO 2013, voorbeeldvragen en voorbeeldbrief

BNO Richtlijn aanleveren ontwerpers en drukkers 2009
BNO Richtlijn aanleveren ontwerpers en opdrachtgevers 2009
Fonts en (illegale) software