BNO Modelovereenkomsten voor ontwerpopdrachten (DBA)

In dit White paper wordt nader ingegaan op de speciaal voor ontwerpopdrachten door BNO ontwikkelde modelovereenkomsten.

Modelovereenkomsten: gebruikshandleiding

In dit White paper wordt uitgelegd hoe deze regeling werkt en hoe de modelovereenkomsten gebruikt kunnen worden.