26-10-2011 - Hoe vind ik een stageplaats en wat kan ik aan vergoeding verwachten?

Hoe vind ik een stageplaats?

Bij het vinden van een stageplaats is vaak de opleiding betrokken. Scholen en bureaus hebben in veel gevallen al contact over stageplaatsen. Als je zelf op zoek moet naar een stage-adres is het zaak te zorgen voor een duidelijk portfolio en zelf een selectie te maken van bureaus waar jij belangstelling voor hebt. Een goede motivatie van de voorkeur voor een bepaald bureau kan helpen bij de 'stage-sollicitatie'. De meeste bureaus zijn bij het aannemen van stagiaires net zo selectief als van vaste medewerkers. Duur van de stage is 3 tot 6 maanden. Wat van je wordt verlangd en waar je aan gaat werken verschilt van stageplaats tot stageplaats en dat geldt ook voor de mate van supervisie en begeleiding.

Wat kan ik aan stagevergoeding verwachten?

Een stage is geen dienstverband. Het leereffect en praktijkervaring opdoen zijn prioriteit. Je ontvangt tijdens je stage daarom geen salaris, maar een stagevergoeding. De hoogte daarvan verschilt van bureau tot bureau en varieert van in het geheel geen financiële vergoeding tot vijf a zeshonderd euro per maand. De meeste bureaus houden een vergoeding aan van 350 euro bruto per maand. Als de stagevergoeding wordt uitbetaald via de loonlijst is de stagiaire verzekerd tegen langdurige arbeidsongeschiktheid.

Kan ik na afronden van de opleiding stage lopen?

Dat kan, mits daarbij het leereffect en het opdoen praktijkervaring centraal staan. Over deze zogenaamde werkstages is in de media veel te doen. In negatieve zin worden deze stages wel eens gezien als goedkope arbeid. Aan de andere kant geldt dat vooral de uitstromers van de opleidingen dikwijls niet direct een passende baan kunnen vinden. Een werkstage bij een bureau of bedrijf waarbij de beschikbare tijd professioneel kan worden besteed levert zinvolle bijdragen aan werkervaring, netwerk en CV. Zo'n relatie mag echter niet te lang duren, niet worden ingevuld als een regulier dienstverband en de vergoeding mag ook niet de aard van een salaris of beloning voor verrichte arbeid krijgen.

Vacatures

Kijk op onze vacaturepagina voor eventuele actuele stageplekken.

FAQ, Zakelijk, Stage