Salarisrichtlijn

Is er een salarisrichtlijn voor ontwerpers? Zo ja, is deze bindend?