03-03-2015 - Over de BNO Infographics Jaarprijs met een overzicht van alle winnaars.

Infographics en datavisualisaties vertellen een verhaal in beelden en korte teksten, zodat op een overzichtelijke en doeltreffende manier informatie kan worden overgebracht. Omdat rond het jaar 2000 redacties steeds meer gebruik begonnen te maken van infographics startte de BNO (i.s.m. het Algemeen Dagblad) met het uitreiken van de BNO Infographics Jaarprijs om extra aandacht te vestigen op het vak. 

Iedere maker van infographics/datavisualisaties die woonachtig is in Nederland, of vanuit het buitenland voor de Nederlandse markt werkt, kan meedingen naar de prijs.

Voor informatie over de prijs kun je contact opnemen met Gert Gerrits.

Overzicht winnaars

2016
Clever°Franke - District Mobility: Multimodal Transportation in the District.
Frédérik Ruys - Blow Out ’t Haantje / VPRO Onzichtbaar Nederland. 

2015
Ruiter Janssen - Datalandschap Suiker (nrc.next).

2013
PBL, Textcetera, Filip de Blois en Frédérik Ruys - Nederland verbeeld (Planbureau van de Leefomgeving).

2012
Paul Janse (2D3D) - Informatiepunt Rotterdam Centraal (Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam).
Frédérik Ruys - Nederland van Boven (VPRO).

2010
Remy Jong Ming - De Verrommeling in Beeld (Het Financieele Dagblad).
Wouter Kroese (Wouw!) - Altijd Wat Wijzer Voedselverspilling (NCRV-programma Altijd Wat).

2009
Frédérik Ruys - Hoe de kredietcrisis de beurs besmette (Het Financieele Dagblad). 

2008
Jelrik Atema - Noord-Zuidlijn (Elsevier).

2002
Karin Schwandt - Mag het iets zachter (Algemeen Dagblad)

2001
Roland Blokhuizen - Voedingssupplementen (NRC Handelsblad)

2000
Theo Barten - Chronologisch overzicht van de schildersmaterialen (Sikkens Coatings)

Tot en met 2010 verwees het jaartal van de prijs naar het voorafgaande jaar. In 2012 werd besloten dat het jaartal een verwijzing werd naar het jaar van de uitreiking. Vandaar dat 2011 in het overzicht ontbreekt. Tussen 2002 en 2008 werd er geen prijs uitgereikt.

Beeld

1. Clever°Franke - District Mobility: Multimodal Transportation in the District
2. Frédérik Ruys - fragmenten en animatie Blow Out ’t Haantje voor Onzichtbaar Nederland (VPRO)