31-03-2017 - Stimuleringsfonds roept op om redactionele modellen in te dienen om kwaliteit en draagvlak ontwerpkritiek te versterken.

Vooruitstrevende vormgeving, architectuur en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar hoogwaardige peer-review steeds minder aanwezig is. Veel toonaangevende ontwerpkritiekplatforms verkeren, mede door digitalisering van het medialandschap, in een moeilijke financiële situatie of zijn de afgelopen jaren zelfs opgeheven. Hierdoor is een tekort aan hoogwaardige pluriforme ontwerpkritiek ontstaan. Het Stimuleringsfonds roept bestaande en opkomende initiatieven op om redactionele modellen in te dienen die het experiment aanjagen en die diverse perspectieven betrekken bij de versterking van kwaliteit en draagvlak van ontwerpkritiek. Indienen kan tot en met woensdag 10 mei 2017. Op maandag 10 en dinsdag 11 april organiseert het fonds tevens een spreekuur waarin je ideeën, vragen en opmerkingen over de oproep kunt voorleggen aan een fondsmedewerker.

Ben je geïnteresseerd, kijk dan hier voor meer informatie.