01-01-2016 - De Raad van Toezicht heeft twee taken: de toelating van nieuwe leden en klachten.

De Raad van Toezicht heeft twee belangrijke taken: de toelating van nieuwe leden tot de BNO en de beoordeling van klachten op grond van de Gedragscode. Tegen beslissingen van de Raad van Toezicht kan beroep worden ingesteld.

De Raad van Toezicht in eerste aanleg en de Raad van Beroep in hoger beroep houden toezicht op de wijze waarop leden hun beroep uitoefenen en kunnen maatregelen nemen ten aanzien van de leden die handelen in strijd met de gedragscode door het uitoefenen van tuchtrechtspraak. Ook besluiten de Raad van Toezicht in eerste aanleg en de Raad van Beroep in hoger beroep over lidmaatschapsaanvragen van personen of bedrijven.

Alle regels en bepalingen m.b.t. Raad van Toezicht en Raad van Beroep zijn te vinden in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de BNO.

Leden van de Raad van Toezicht                                                       

  • Job van der Pijl (Dingemansvanderkind), voorzitter
  • Inkrit Berbee (Lobster Concepts), mode/interieur/forecasting
  • Theo Lindemann (VBAT), multidisciplinair bureau
  • Pieter van Cleef, grafisch ontwerper/illustrator/striptekenaar BNS
  • Maaike Roozenburg, vrije vormgeving 
  • Andreas Knol (Bluelarix Industrial Design),  industrieel ontwerpbureau 
  • Vincent van Baar, zelfstandig grafisch ontwerper
  • Anja Cronenberg (Edenspiekermann), brand designbureau
  • Herman van Bostelen, zelfstandig grafisch ontwerper
  • Paul Pennock (Oil), bureau voor live communication

Secretaris: Rita van Hattum rita@bno.nl

Vereniging, Lidmaatschap, Gedragscode, Toelating