De Fiets-voet brug voor het Sciencepark heeft een waterkerende functie daarbij vormt hij de entree van het
Sciencepark. De Fiets-voet brug is een icoon voor het gebied. In het consept ontwerp is de waterkerende
deur geplaatst in het midden van de brug. Zo ontstaan er twee dekdelen, een voetgangersdeel en fietsdeel.
Die tevens als geleiding voor de waterkerende deur fungeren.
Uitvoering 2014

fietsbrug, sceincepark, waternet