Bij het ontwerp van deze fiets- en voetgangersbrug die deels onder waterniveau ligt, speelde de afstemming tussen comfort, kosten en ruimtelijke inpassing een grote rol. Verder besteedden we veel aandacht aan de sociale veiligheid. Doordat de brug vrij ligt van de landhoofden en steunpunten van de Buitenrustbruggen en ver bij de verkeersbruggen vandaan aanlandt, ontstaat een overzichtelijk geheel.

kaart locatie

fietsbrug, haarlem, brug, fietsonderdoorgang, ipvDelft, lichtarchitectuur, lichtontwerp