Green PAC is dé locatie voor onderzoek, innovatie en kennis ontwikkeling op het gebied van Smart Polymeric Materials in Noord-Oost Nederland. Green PAC is een initiatief van Stenden Hogeschool en Hogeschool Windesheim.

Green PAC wil een knooppunt zijn in een “businessdriven” kennisontwikkeling tussen bedrijven en kennisinstellingen. In de vormentaal en het logo wordt dit netwerk verbeeld. Tegelijkertijd doen de vormen denken aan scheikundige verbindingen zoals bv. in kunststoffen, vezels of composieten.

Meer informatie op www.greenpac.eu