Een tentoonstelling over meer dan een eeuw aan geschiedenis van Nationale Nederlanden in het NN/Douwe Egberts Café. Een plek waar koffie, werk en kunst samen komen. Om de rijke geschiedenis van NN te vieren, werden we gevraagd om een tentoonstelling te ontwerpen. De expositie toont beelden en slogans uit het verleden, verdeeld in vier hoofdcategorieën. We vertaalden deze in tijd-capsules die de lange reis door de geschiedenis hebben overleefd. Alle afbeeldingen en slogans die gebruikt zijn werden gemixt in één grote puzzel, verstrengeld in de tijd.


design, merk positionering, cultuur, expositie