In opdracht van Drents Plateau is dit boekje ontworpen ter gelegenheid van de voltooiing van de restauratie van de monumentale boerderij Hagenend 3 te Anderen (Drenthe). De gebintconstructie in deze boerderij blijkt uit ongeveer 1385 te stmmen en is daarmee het oudste gebint van West-Europa. Inmiddels is de boerderij na restauratie grotendeels afgebrand en wordt herbouw overwogen.

Hagenend 3, Anderen, Drents Plateau, restauratie, monumentale boerderij, Wouter Wieringa