WaLTER ‘Wadden Sea Long-Term Ecosysteem Research’ is een initiatief van een aantal instituten en organisaties dat meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoert. Het waddengebied kent een brede groep gebruikers, zoals overheidsinstanties, terreinbeheerders, bedrijven en onderzoekers. Zij willen weten hoe allerlei processen en activiteiten het ecologische en het socio-economisch systeem van het waddengebied beïnvloeden. Deze vragen zijn het fundament onder het meetnet WaLTER en vormen het uitgangspunt voor de visuele identiteit en de website.

Concept en visuele identiteit
De inspiratie voor het concept, het logo en de huisstijl van WaLTER haalden we uit de dynamiek van de getijden. Door eb en vloed ziet het landschap van de Waddenzee er voortdurend anders uit. Deze constante stroming vormde het uitgangspunt van het logo en de vormentaal.

Website
De aanpak van WaLTER en BW H is om een gemeenschappelijk, online platform te realiseren dat naast aanbevelingen voor monitoring (thema’s) toegang biedt tot relevante waddendata (dataportaal) en inzetbare data- en informatieproducten (tools) voor beleids- en besluitvorming en wetenschap.

De tools binnen de website zijn ontwikkeld door 5 verschillende partijen. Om een consistente lijn in zowel vormgeving als interactie te realiseren konden deze partijen gebruik maken van een online “design kit”. Hierin is de huisstijl doorvertaald naar kant-en-klare webelementen.

De online data is leidend geworden binnen het project. Informatie wordt digitaal aangemaakt, gecorrigeerd en vertaald. Vanuit die bron wordt de informatie gepresenteerd op mobiel, tablet, desktop en in PDF vorm. Altijd, volledig geautomatiseerd, in WaLTER stijl.

De website is te bekijken op www.waddenmonitor.org